EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Eğitim Yaklaşımımız – Nesilden Nesile Anaokulları, değişim ve öğrenmenin hiç durmadığı bir dünyada hem öğrencinin hem de toplumun başarısını ve mutluluğunu temin etmeye yönelik bütünleşik bir hedef ile hareket etmektedir. Öğrenci merkezli ve anlama tabanlı öğrenmeyi hedefleyen eğitim yaklaşımımızın temelini Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri oluşturmaktadır.

Hayal kuran ve hayallerini gerçekleştiren bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimizin yaşamları boyu başarılı ve mutlu olmaları ve sürdürülebilir bir topluma katkı sağlayabilmeleri için ihtiyaç duyacakları hayat ve kariyer becerileri, öğrenme ve inovasyon becerileri ile bilgi ve teknoloji becerilerini öğrencilerimize kazandırabilmek için öğrenci farklılıklarına odaklanan yapılandırılmış ve dengeli bir eğitim programı sunma hedefiyle hareket ediyoruz.

Öğrencilerimizin sorgulama, akıl yürütme ve bağımsız öğrenme becerileri geliştirebilmeleri için sınıf içi uygulamalarımızda P4C yaklaşımından faydalanılır. Düşünme becerileri, sorgulama ve akıl yürütme yeteneğine odaklanan pedagojik bir yaklaşım olan Çocuklar için Felsefe (P4C) ile öğrencilerimizi kendi cevapları için sebep ve açıklama yapmaya teşvik ederiz.

Müfredatımız – Understanding by Design (UbD) çerçevesi doğrultusunda geliştirilmiş olan eğitim müfredatımız öğrencilerimizin gelişmesini, daha derin anlama yapabilmesini ve öğrenimini diğer alanlara transfer edebilmesini sağlayarak kendileri ve toplumları için daha güzel ve daha sürdürülebilir bir dünya kurmalarına yardımcı olur.

Öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, bu potansiyeli gerçekleştirmeleri ve hayatlarına taşıyabilmelerini temin edebilmek için projeler, etkinlikler, yarışmalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirir. Planlama yapma, sorumluluk üstlenme, iş birliği yapma, takım oyuncusu olma, dünya vatandaşı olma ve liderlik gibi becerilerin gelişmesine de katkı sağlayan bu çalışmalarımız ile öğrencilerimiz deneyerek ve yaşayarak öğrenirler.

Gelecek İçin Dönüşüm – Eğitim sistemlerinin etkili olması için modern dünyanın gerçeklerini öngörmesi ve yansıtması gerekmektedir. Okulları geleceğe yönelik yeniden tasarlayabilmek için beceri ve teknolojilerin de sürece entegre edilmesi gerekmektedir. Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi konular modern teknoloji üzerinde hakimiyet ve bu teknolojileri geliştirebilmek gibi becerileri de beraberinde getirmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk – Materyalizmin etkilerini her geçen gün arttırdığı dünyamızda gezegenimiz, toplumumuz ve bireylerimizin sürdürülebilirliğine olan ihtiyacımız da paralel şekilde artmaktadır. Doğayı ve gezegeni koruma, empati yapabilme, toplum yararına çalışabilme gibi kavramlar Nesilden Nesile Anaokulu felsefesinde önemini korumaktadır. Müfredatımıza entegre Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetlerimiz çerçevesinde öğrencilerimiz bu kavramların ne olduğunu anmakla kalmaz, çözüm önerileri getirme ve aktif görev alma gibi değerleri de geliştirirler.

Sürekli Gelişim – Sürdürülebilirlik ve İnovasyon hedeflerimiz doğrultusunda, öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlamak ve dönüşüme öncülük edebilmek için idari ve akademik kadromuzun mesleki ve kişisel gelişimlerine öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda idari ve akademik kadromuz mesleki gelişim noktasında sürekli eğitimler almakta ve bu eğitimlerin çıktılarını derslerde pratiğe dökmektedir.

Nesilden Nesile Anaokulu Gaziosmanpaşa Ankara Anaokulu Franchising, Anaokulu Franchise

Bizi Takip Edin!