Static overlay
Nesilden Nesile Anaokulu Franchising ,
Anaokulu Bayiliği
Hayal eden ve hayallerini gerçekleştiren bireyler yetiştiriyoruz
Doğru okul seçimi çocuğunuza en iyi geleceği vermektir.
Nesilden Nesile Anaokulu, Anaokulu Franchise Sistemi
Static overlay
Nesilden Nesile Anaokulu,
Anaokulu Franchising
21. Yüzyıl Becerileri geliştiriyoruz.

Öğrenci merkezli eğitim veriyoruz.
Mutlu çocuklar yetiştiriyoruz.

Static overlay
Nesilden Nesile Anaokulu,
Anaokulu Franchise
Türk Amerikan Derneği güvencesiyle daha kurumsal bir okul olabilirsiniz

BİRLİKTE BÜYÜYELİM...

previous arrow
next arrow

Anaokulu Franchising, Nesilden Nesile Anaokulu
Eğitim Sistemi, Anaokulu Bayilikleri

Eğitim Yaklaşımımız – Nesilden Nesile Anaokulları, değişim ve öğrenmenin hiç durmadığı bir dünyada hem öğrencinin hem de toplumun başarısını ve mutluluğunu temin etmeye yönelik bütünleşik bir hedef ile hareket etmektedir. Öğrenci merkezli ve anlama tabanlı öğrenmeyi hedefleyen eğitim yaklaşımımızın temelini Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri oluşturmaktadır. 

Hayal kuran ve hayallerini gerçekleştiren bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimizin yaşamları boyu başarılı ve mutlu olmaları ve sürdürülebilir bir topluma katkı sağlayabilmeleri için ihtiyaç duyacakları hayat ve kariyer becerileri, öğrenme ve inovasyon becerileri ile bilgi ve teknoloji becerilerini öğrencilerimize kazandırabilmek için öğrenci farklılıklarına odaklanan yapılandırılmış ve dengeli bir
eğitim programı sunma hedefiyle hareket ediyoruz. 

Atölyeler

Nesilden Nesile Anaokulu, İngilizce Öğrenme

İngilizce Atölyesi

Konuşturan bir İngilizce eğitimini hedefleyen Nesilden Nesile Anaokulu, İngilizce Atölyesine çok önem vermektedir. Bu atölyelerde öğrencilerimize gramer gibi İngilizcenin yapısal özelliklerini öğretme veya ezberletme değil, öğrencilerin aktif ve akıcı bir şekilde İngilizceyi iletişim dili olarak kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.
Nesilden Nesile Anaokulu Sanat Atölyesi

Sanat Atölyesi

Bu atölye, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Eldeki proje ile ilgili Uzman Eğitimciler tarafından, haftalık aktiviteler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.
Anaokulu Matematik Atölyesi

Matematik Atölyesi

Matematik dünyamızı anlamayı, tanımayı ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel süreçleri kapsar. Matematik denince aklımıza ilk gelen zekâdır. Ayrıca algılama kavram oluşturma, dil edinme, hatırlama, sembolleştirme, kategorileştirme, düşünce, problem çözme ve yaratma gibi zihinsel aktiviteleri içermesinden hareketle

NESİLDEN NESİLE Anaokulu Franchising, Anaokulu Franchise

Nesilden Nesile Anaokulları ailesine göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Akademik kalite ve Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde geliştirilmiş olan Nesilden Nesile Anaokulları Franchising Sistemi ile Türk Amerikan Derneği güvencesini de elde etmiş olursunuz.

Anaokulu Franchising Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Franchising alacağınız anaokulu markasının arkasındaki kurumsal yapının analiz edilmesinde fayda vardır. Büyüme hızı, bu hızın kontrollü veya kontrolsüz olduğu, şube kaybedip kaybetmediği ve bunları neden kaybettiği konularının incelenmesi gerekmektedir.

Asıl hedef kitleniz olan velilerin yorumları ve markanın veliler üzerindeki algısı son derece önemlidir. Doğal olarak her yorum doğru olmayacaktır ve bazıları aşırı taraflı olacaktır. Yine de analiz edip fikir edinmenizde franchising alırken bu konuların muhataplarına sorulmasında fayda vardır.

Franchising veren anaokullarının önemli bir kısmı sadece isim hakkı vermekte ve akademik standardizasyon başta olmak üzere okulun içerisinde yapılanlara karışmamaktadır. Aidatlar ödendiği sürece arayıp sormazlar. Bu durum özellikle biraz bağımsızlık peşinde olan yatırımcılara ilk başta cazip görünse de diğer şubelerin uygulamaları ilerleyen dönemde marka algısına zarar verecek ve bu olumsuz etki size de zarar verecektir.

Kurulum aşamasında kurucu, yönetici ve akademik personele nasıl bir eğitim verdiği, bu eğitimin yeterli düzeyde olup olmadığı, bu eğitimlerin ne sıklıkta olduğu ve özellikle veli toplantıları gibi konularda yeterli destek verilip verilmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Son olarak, vaat edilen bu hizmetlerin sözleşmede yer alıp almaması da üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

Franchising veren anaokulu markasının eğitim programlarının kimler tarafından hazırlandığı, hangi eğitim yaklaşım ve yönteminin kullanıldığı, İngilizce gibi bir yabancı dili içerip içermediği gibi hususlar son derece önemlidir. Maalesef pek çok anaokulu sadece minimum standartları sağlamakta ve öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini üst seviyelere çıkarma konusunda yetersiz kalmaktadır. Markanın arkasındaki akademik kadro son derece önemlidir.

Dünya değişmekte ve gelişmekte. Eğitim sektöründe de her geçen gün yeni gelişmeler ve yeni uygulamalar çıkmaktadır. Franchising alacağınız markanın kendisini geliştirmeye ve buna yatırım yapmaya açık olduğundan emin olmalısınız. Destek bölümünde de bahsedildiği üzere, franchising veren pek çok anaokulu markası sadece sizden aldığı aidatla ilgilenir ve gelişime para harcamayı istemez. Franchising görüşmesi yaparken son dönemde nasıl bir geliştirmeye imza attıklarını sormanızda fayda vardır.

Bir markanın belirli bölgelerde çok başarılı olması her bölgede aynı başarıyı göstermesi anlamına gelmez. Sunulan hizmetin içeriğinin sizin bölgenizin dinamik ve profiline uygun olması gerekir. Franchising veren bir anaokulu markasının bölgesel dinamiklere hâkim olması ve o bölgede bu markanın başarılı olup olamayacağı konusunda size yeterli bilgi vermesi gerekir. Bu konulara girilmiyorsa bunun önemli bir sorun olarak not edilmesi gerekmektedir. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde daha hazır bulunabilen bazı uzman ve destekler daha küçük şehirlerde bulunamayabilir.

Franchising alırken en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi de markanın şube sayısına mı özen gösterdiği yoksa kaliteye mi özen gösterdiğidir. Sağlıklı ve yönetilebilir büyüme yolunda ilerleyen markalar her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Franchising alırken bütçeniz en önemli kriterlerden birisidir. Bütçe yönetiminiz açısından karar vereceğiniz bir diğer unsur ise zaten büyümüş ve çoğalmış bir markayı mı tercih edeceğiniz yoksa gelecek vadeden büyümekte olan bir markayı mı tercih edeceğinizdir. Zaten büyümüş olan markaların maliyetleri daha yüksekken büyümekte olan ve gelecek vadeden markaların maliyetleri çok daha uygundur.

Ne kadar araştırma yaparsanız yapın, sektörde franchising veren markaların iç yüzü, hizmet yeterliliği ve geleceği ile ilgili konulara yeterince hâkim olamazsınız. Bu sektörün içinden gelen, bu sektörde faaliyet gösteren ve özellikle de franchising konusunda tecrübeli danışmanlardan faydalanmak ve profesyonel danışmanlık almanız yapacağınız yatırımda hata payınızı minimuma indirecektir.